Bezpečnost a použití

Dodržujte tato pravidla u všech svíček značky ECandles:

 1. Svíčku umístěte na rovný povrch mimo dosah dětí.
 2. Svíčku umístěte v dostatečné vzdálenosti od hořlavých materiálů.
 3. Neumisťujte svíčku do průvanu.
 4. Nezapalujte bylinky, zapalujte pouze knot.
 5. Svíčku nechte hořet aspoň hodinu, dokud se nevytvoří rozpuštěná hladina vosku po celém průměru svíčky.
 6. Svíčku nemějte zapálenou déle než 4 hodiny.
 7. Než svíčku zapálíte znovu, nechte vosk zcela zatuhnout.
 8. Před dalším zapálením odlomte část ohořelého knotu. Zůstanou vám cca 3 mm knotu. Jinak by vám mohla svíčka čoudit, nebo mít moc velký plamen.
 9. Zbytky knotu vyhoďte. Nedávejte jej do vosku svíčky.
 10. Pokud svíčka v průběhu hoření samovolně zhasne, odeberte část vosku.
 11. Nikdy nemanipulujte se svíčkou, která hoří, nebo pokud není vosk tuhý.
 12. Svíčky mějte od sebe 10 cm, a to i od ostatních předmětů.
 13. Nikdy nenechávejte hořící svíčku bez dozoru.