Reklamace a vrácení zboží

Vrácení a reklamace

Jak vrátit zboží?

Nesedla vám vůně nebo se jedná o nechtěný dárek? Zboží nám zašlete zpět na adresu a vložte k němu i vyplněný formulář pro odstoupení od kupní smlouvy. Vrácené zboží musí být nepoužité, nepoškozené a v originálním obalu.

Zboží s formulářem zašlete zpět na tuto adresu:

Light Me s.r.o.

Za Humny 312,
751 03 Majetín

Volba dopravní společnosti je na vás, ale balík musí přijít přímo k nám na adresu, která je zmíněna výše. Balíky neposílejte na výdejní místa. Po obdržení vašeho balíku zboží zkontrolujeme a peníze vrátíme zpět na váš bankovní účet. Balík neposílejte na dobírku, jinak nebude námi přijat.

 

JAK REKLAMOVAT VADNÉ ČI POŠKOZENÉ ZBOŽÍ?


ZÁRUČNÍ DOBA

Záruční lhůta na veškeré zboží je 24 měsíců ode dne převzetí zboží kupujícím. Záruka je poskytována na skryté vady materiálu (výrobní vady), které nebyly viditelné při zakoupení zboží.

ZÁRUKA SE NEVZTAHUJE NA

  • Mechanické poškození, které vzniklo po převzetí zboží.

  • Opotřebení zboží vlivem jeho používání.

  • Závady, které vznikly zacházením se zbožím v rozporu s návodem k použití, pokyny pro uživatele nebo v rozporu s obvyklým užitím, dále neodborným zacházením, obsluhou nebo zanedbáním péče o zboží.

JAK POSTUPOVAT PŘI REKLAMACI

Pokud Vám zboží dorazilo poškozené, tak ho můžete vrátit zasláním na naší adresu uvedenou níže. Při reklamací prosím postupuje následovně:

Reklamace zboží po obdržení zásilky, co dělat:

  • K pečlivě zabalenému zboží přiložte vyplněný formulář pro odstoupení od kupní smlouvy. Detailně popište, jak je zboží poškozené a pošlete fotografii vady nebo poškození na naši emailovou adresu info@ecandles.cz (do předmětu napište číslo objednávky a doplňte – VADA)

  • Po přijetí balíčku na níže uvedenou adresu, zboží zkontrolujeme, reklamaci posoudíme a budeme Vás kontaktovat.

  • Při uznání vady na produktu se prodávající zavazuje, že bezplatně a bez zbytečného odkladu vadu na produktu odstraní či produkt opraví tak, aby bylo možné produkt použít. Prodávající má na opravu zboží 30 dnů. Pokud tato vada odstranit nepůjde, má spotřebitel právo na výměnu věci. Pokud není možná ani výměna zboží, vrátíme vám peníze na vámi uvedený bankovní účet.

  • Reklamované zboží společně s vyplněným reklamačním formulářem zašlete na níže uvedenou adresu.

 

ADRESA PRO VRÁCENÍ A REKLAMACE

Light Me s.r.o.

Za Humny 312,
751 03 Majetín
 

Balík neposílejte na dobírku.

 

Vyřízení reklamace

Reklamace bude vyřízena nejdéle do 30-ti dnů od doručení vadného zboží na naši adresu.

 

Závěrečná ustanovení

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku) a jsou nedílnou součástí obchodních podmínek.

Tento reklamační řád nabývá platnosti dne 1. února 2021 a ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti v souvislosti se zárukou na zboží a reklamačním řízením.

Provozovatel e-shopu ecandles.cz si vyhrazuje právo na změny tohoto reklamačního řádu bez předchozího upozornění.

 

 

JAK VYMĚNÍM ZBOŽÍ ZA JINÉ?

Vaši původní objednávku je potřeba stornovat a vytvořit zcela novou objednávku. V případě již zaplacené objednávky předem vrátíme peníze zpět na váš bankovní účet.